Rodentchan (rebranding into Infinity-San)

[Home] [Donate] [Rules] [Manage] [Catalog] [Index] [Top]

Disclaimer: posts and the subjects matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the Rodentchan (rebranding into Infinity-San) administration.

/hoçg/ - hoia

zuck the zuck no ban yes freedom

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
  • Supported file types are JPG, PNG, GIF, MP4 and WEBM.
  • Maximum file size allowed is 2 MB.

Infinity-San exists from 28 September 2019 (rebranded from Rodentchan on 21 January 2020)
If CAPTCHA is not working please use Ctrl+F5 or Shift+Ctrl+R
Create your own board (in beta stage)
Bunker


File: 1580328353440.png–(23.35KB, 554x369, flag (17).png)
137
No.137
wuhan'da siyah bir gül var
ondan kaçıyorum
kimse onu tanımaz
benim tanıdıklarımdan kimse
ağlamıştı ondan kaçtığımda
kalbimi kırmıştı
ve bir daha birbirimizi görünce
ondan korkmayacağım

o wuhan'ın gördüğü en tatlı kurtarıcıdır
gözleri zümrüt gibidir
parıldar ölüm gibi
aids-chan hakkında konuşabilir
ebola-chan hakkında şarkı söyleyebilirsiniz
ama wuhan'ın siyah gülü
benim tek aşkımdır

aşkım sehayat eder
devletler güzelce korkar
sessiz bir karantina akşamıydı
şehir her taraftan kuşatılmış
bana sordu benden kaçtığını hatırlıyormusun?
ona geri döneceğime söz verdim
hayatımı bağışlaması için

o wuhan'ın gördüğü en tatlı kurtarıcıdır
gözleri zümrüt gibidir
parıldar ölüm gibi

aids-chan hakkında konuşabilir
ebola-chan hakkında şarkı söyleyebilirsiniz
ama wuhan'ın siyah gülü benim tek aşkımdır

şimdi ondan kaçıyorum hastalanmamak için
kalbim üzüntü ile doldu
hazmat suit bulunca
ona geri döneceğim
mutluca banjo çalarım
geçmişin şarkılarını söylerim
wuhan'ın siyah gülü
sonsuzluğa kadar benim olacaktır

o wuhan'ın gördüğü en tatlı kurtarıcıdır
gözleri zümrüt gibidir
parıldar ölüm gibi
aids-chan hakkında konuşabilir
ebola-chan hakkında şarkı söyleyebilirsiniz
ama wuhan'ın siyah gülü benim tek aşkımdır

Delete Post